Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Tuyến xe Bus, Logo taxi
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
Thủ tục hành chính
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt 
 
 

Ngày 28/8/2017, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo chỉ đạo:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; không lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, không sử dụng xe công nông, xe tự chế tham gia giao thông.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2017 - 2020. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí các khu vực chợ, không để tình trạng họp chợ tự phát, họp chợ trên đường giao thông; yêu cầu tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động kinh doanh phải bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe, không lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông. Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai giải tỏa lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy; kiên quyết xóa bỏ các điểm kinh doanh, điểm đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Trong năm  2017 lựa chọn các tuyến đường, tuyến sông, tuyến phố làm điểm tổ chức chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và để rút kinh nghiệm, tổ chức triển khai đồng loạt trong năm 2018./.

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh