Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Các tuyến xe Bus
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
Thủ tục hành chính
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Thanh tra giao thông
Thông báo vi phạm về vận tải
 
Hệ thống các Bến xe, Bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
 

  I. Các bến xe đang khai thác  

STT

Tên Bến

Địa điểm

Diện tích (m2)

Quy mô

1

Bến xe Hải Dương

TP. Hải Dương

4.344

Loại 3

2

Bến xe Hải Tân

TP. Hải Dương

2.146

Loại 4

3

 

Bến xe Phía Tây

 

TP. Hải Dương

20.000

Loại 1

4

 

Bến xe Ninh Giang

 

Huyện Ninh Giang

5.000

Loại 3

5

 

Bến xe Thanh Hà

 

Huyện Thanh Hà

10.000

Loại 2

6

 

Bến xe Sao Đỏ

 

Thị xã Chí Linh

 

 

7

 

Bến xe Quý Cao

 

Huyện Tứ Kỳ

 

 

8

 

Bến xe Bến Trại

 

Huyện Thanh Miện

 

 

II. Các bến xe đã được quy hoạch 

STT

Tên Bến

Địa điểm

Quy mô (m2)

Loại bến

1

Bến xe Hải Dương

TP. Hải Dương

4.344

Loại 3

2

Bến xe Hải Tân

TP. Hải Dương

2.146

Loại 4

3

 

Bến xe Phía Đông

 

TP. Hải Dương

10.000

Loại 2

4

 

Bến xe Phía Tây

 

TP. Hải Dương

20.000

Loại 1

5

 

Bến xe phía Đông Sao Đỏ

 

TX. Chí Linh

10.000

Loại 2

6

 

Bến xe phía Tây Sao Đỏ

 

TX. Chí Linh

15.000

Loại 1

7

 

Bến xe Ninh Giang

 

Ninh Giang

5.000

Loại 3

8

 

Bến xe Kẻ Sặt

 

Bình Giang

5.000

Loại 3

9

 

Thị trấn Thanh Miện

 

Thanh Miện

3.000

Loại 4

10

 

Bến xe thị trấn Tứ Kỳ

 

Tứ Kỳ

4.000

Loại 4

11

 

Bến xe Quý Cao

 

Tứ Kỳ

5.000

Loại 3

12

 

Bến xe Thanh Hà

 

Thanh Hà

10.000

Loại 2

13

 

Bến xe Đồng Gia

 

Kim Thành

5.000

Loại 3

14

 

Bến xe Hiệp Cát

 

Nam Sách

5.000

Loại 3

15

 

Thái Dương

 

Bình Giang

3.000

Loại 4

16

 

Bến Tắm

 

TX. Chí Linh

3.000

Loại 4

17

 

Bến xe Phúc Thành

 

Kinh Môn

3.000

Loại 4

18

 

Bến xe Gia Lộc

 

Gia Lộc

30.000

Loại 1

 III. Các bãi đỗ xe đã được quy hoạch 

STT

Số lượng

Địa điểm

Quy mô (m2)

Quy mô

 

1

30 bãi đỗ

 

Thành phố  Hải Dương

 

90.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

2

 

20 bãi đỗ

Thị xã Chí Linh

60.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

      3

 

19 bãi đỗ

 

Huyện Nam Sách

57.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

4

 

25 bãi đỗ

Huyện Kinh Môn

75.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

5

 

21 bãi đỗ

Huyện Kim Thành

63.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

6

 

25 bãi đỗ

Huyện Thanh Hà

75.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

7

19 bãi đỗ

Huyện Cẩm Giàng

57.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

8

 

18 bãi đỗ

Huyện Bình Giang

54.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

9

 

23 bãi đỗ

Huyện Gia Lộc

69.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

10

 

28 bãi đỗ

Huyện Tứ Kỳ

84.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

11

 

28 bãi đỗ

Huyện Ninh Giang

84.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

12

 

19 bãi đỗ

Huyện Thanh Miện

57.000

Bãi  đỗ xe tĩnh

 

 

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo

           Thời gian làm việc mùa hè:

             01/4/2015 đến 31/10/2015 

 

Buổi sáng7h00 đến 11h30

Buổi chiều13h30 đến 17h00

      Họp Giao ban toàn ngành

Thời gian7h30 Thứ 4 ngày 01/4/2015

Thành phần: Giám đốc; Phó Giám đốc; Chủ tịch CĐ ngành; Trưởng, Phó phòng Sở; Chánh, Phó Chánh Thanh tra; Chánh, Phó Chánh VP Ban ATGT; Giám đốc các đơn vị.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở GTVT 

           Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

 

Thời gian: 14h00 Thứ 4 ngày 01/4/2015

Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy ban kiểm tra

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT.

Lịch làm việc
Thư viện ảnh