Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Các tuyến xe Bus
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
Thủ tục hành chính
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII 
Ngày 25/01, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự suy thoái” trong nội bộ.
 

Đồng chí Lê Đình Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy quán triệt nghị quyết

04-NQ/TW tại Hội nghị

Dự Hội nghị quán triệt có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy - báo cáo viên quán triệt 5 vấn đề trọng tâm cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là: Vì sao Ban chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng?; mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết và một số vấn đề về kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, khoá 12trong quá trình học tập Nghị quyết, cần nhận thức đầy đủ sâu sắc việc xây dựng Đảng luôn đi đôi với chỉnh đốn Đảng. Trong suốt quá trình phát triển, Đảng ta luôn đấu tranh loại bỏ tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, sai lầm nhằm làm trong sạch đội ngũ của Đảng, vì vậy, cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, đặc biệt nắm rõ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” để khắc phục.  

Đồng chí Phạm Văn Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết 05, 06-NQ/TW          tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã quán triệt các Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH TW Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH TW Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Đồng chí Vũ Văn Tùng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở quán triệt kế hoạch thực hiện   Nghị quyết 04-NQ/TW

Cũng tại Hội nghị đã quán triệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Đảng ủy Sở tới các chi bộ trực thuộc để triển khai thực hiện./.

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh