Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Các tuyến xe Bus
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
Thủ tục hành chính
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
 Mạng lưới Giao thông tỉnh Hải Dương 
Mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt  tỉnh Hải Dương
 

                                Thứ Tư, ngày 27/04/2011, 4:50 PM

Hải Dương là một tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua như Quốc lộ 5, QL18, QL10, QL37, QL38, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Hạ Long – Móng Cái (quy hoạch), đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt Kép  – Hạ Long, có nhiều tuyến sông trung ương chạy qua, đây là điều kiện thuận lợi để Hải Dương có thể giao lưu và trao đổi  thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là các tỉnh phát triển kinh tế của khu vực trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. 

Mạng lưới giao thông được phân bố tương đối hợp lý trên địa bàn tỉnh, có 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường thuỷ nội địa và đường sắt rất thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá và hành khách trong và ngoài tỉnh.

Mạng lưới đường bộ bao gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị và đường giao thông nông thôn. Mạng lưới giao thông đường bộ bao gồm các quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và đường GTNT được phân bố tương đối hợp lý trên địa bàn với tổng số khoảng 9332 km; trong đó: quốc lộ có 5 tuyến dài 143,6km, đường tỉnh có 17 tuyến dài 381,06km, đường đô thị có 275 tuyến  dài 192,73km; đường huyện có 110 tuyến dài 432,48 km, đường xã có tổng chiều dài 1353,28 km; ngoài ra còn khoảng 6829,21 km đường thôn, xóm, đường trên đê và đường ra đồng.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 5 tuyến quốc lộ chạy qua với tổng chiều dài 143,6km, trong đó có 121,5 km mặt đường bê tông nhựa, 2,3 km mặt đường bê tông xi măng và 19,8 km mặt đường đá dăm. Trong số 5 tuyến quốc lộ có 5 tuyến do Trung ương quản lý: QL5,  QL10, QL37, QL18 và QL38; chỉ có 1 đoạn tuyến QL37 (khoảng 30,2 km), Trung ương uỷ thác cho tỉnh quản lý. So với vùng Đồng Bằng Sông Hồng và cả nước, mật độ đường quốc lộ/diện tích (100 km2) của Hải Dương cao hơn mức trung bình của vùng. Mật độ đường quốc lộ/1000 dân số của Hải Hương cũng cao hơn bình quân vùng ĐBSH nhưng lại thấp hơn bình quân chung của cả nước.

 Hiện tại, Hải Dương có 17 tuyến đường tỉnh ( 388, 389, 389B, 390, 390B, 391, 392, 392B, 392C, 393, 394, 395, 396, 396B, 398,398B, 399) với tổng chiều dài 381,06km; trong đó có 92,06km mặt đường bê tông nhựa; 272,15 km mặt đường đá dăm láng nhựa; 7,44km mặt đường bê tông xi măng; 6,2 km mặt đường cấp phối và 3,22 km đường có kết cấu mặt khác.

Về đường giao thông nông thôn (tính từ đường cấp huyện trở xuống tới đường thôn, xóm) khoảng 8808,1 km, đã cứng hoá được khoảng 5233,1km tương đương 59,4% (trong đó có 1092,7 km mặt bê tông xi măng, 4140.4 km mặt đường nhựa).

            Hệ thống đường huyện: Toàn tỉnh có 10 huyện 1 thị xã, có 110 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 583,3km, trong đó đã cứng hoá được 513,7km tương đương 88,07% (bê tông xi măng 28,2km, bê tông nhựa 485,5km), 49,1 km mặt đường cấp phối và 20,5 km mặt đường loại khác. Các đường huyện chủ yếu đạt cấp kỹ thuật V và VI.

            Hệ thống đường đô thị: Hệ thống đường đô thị chủ yếu tập trung ở thành phố Hải Dương. Trên địa phận thành phố Hải Dương có tổng số 282 tuyến đường với tổng chiều dài 204,61km (trong đó có 275 tuyến dài 192,73 km đường do thành phố, khu đô thị mới và xã, phường quản lý; 07 tuyến dài 11,88 km đường do tỉnh quản lý); Đánh giá chung chất lượng đường trên địa bàn thành phố Hải Dương tương đối tốt, tuy nhiên còn có một số tuyến đường được xây dựng đã lâu, kết cấu mặt đường chủ yếu là nhựa thấm nhập, thậm trí một số tuyến đường còn có kết cấu mặt đường là đá cộn, cấp phối chất lượng mặt đường rất xấu như Lý Anh Tông, Trần Thánh Tông, đường Thượng Đạt, Vũ Công Đán, Nhữ Đình Hiền,...

Cụ thể: 132,14 km đường BTN, 55,45 km đường thấm nhập nhựa, 10,24 km đường BTXM và 6,78 km đường cấp phối - đất.

            Hệ thống đường xã: Tổng số km đường xã dài khoảng 1330,5 km, chiếm 15,11% đường GTNT, trong đó có 848 km mặt đường BTXM – mặt đường nhựa (63,74%), 482,4 km mặt đường cấp phối – khác (36,26%).                                                       

            Hệ thống đường thôn: Tổng số km đường thôn xóm dài khoảng 3571,9 km, chiếm 40,6% đường GTNT, trong đó 2726,1 km mặt đường BTXM (76,32%), 93,4 km mặt đường nhựa (2,61%) và 670,1 km mặt đường cấp phối – khác (18,76%).

Hệ thống đường trên đê: Tổng số km đường giao thông trên đê là 360 km, nhìn chung mặt đường cơ bản đã được cứng hóa, rải đá cộn, cấp phối, trong đó đã đầu tư được 70Km mặt đường BTXM. Các tuyến đường này góp phần quan trọng vào việc phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn và phục vụ dân sinh.

Hải Dương là một trong những tỉnh thuộc vùng ĐBSH-  một vùng có lợi thế về vận tải đường thuỷ nội địa ở nước ta. Mật độ sông ngòi khá dày đặc (xếp thứ 2 so với các vùng khác trong cả nước), điều kiện giao thông  thủy tương đối thuận lợi. Hiện nay đa số tuyến sông đạt tiêu chuẩn cấp 3, cấp 4, một số tuyến đạt tiêu chuẩn cấp 2, cho phép tầu/ sà lan từ 200-1000 tấn hoạt động vận tải.

Tỉnh Hải Dương từ lâu đã phát triển phương tiện vận tải thủy để phục vụ cho sản xuất  và đời sống. Những năm gần đây,  đang tích cực mở mang khai thác tiềm năng của sông ngòi vào mục đích vận chuyển hàng hóa, hành khách và du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.  Hàng năm khối lượng vận tải đường thuỷ nội địa thường chiếm tới 20-25% tổng khối lượng vận tải thuỷ-bộ trong vùng. Riêng ba tỉnh Hải Phòng, Nam Định và Hải Dương là những địa phương có tỷ phần vận tải đường thuỷ cao so với đường bộ.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương có các tuyến sông lớn chảy qua và nhiều tuyến sông nội đồng. Phần lớn các tuyến sông này thuộc hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải         (BHH). Đây là một hệ thống thủy lợi quan trọng nhất và quy mô lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng, phạm vi liên quan tới 4 tỉnh, thành phố: gồm có 2 quận phía đông nam của Hà Nội, toàn bộ địa bàn tỉnh Hưng Yên, 7 huyện thuộc tỉnh Hải Dương, và 3 huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương tạo nên mạng lưới đường thuỷ khá phong phú, kết nối liên hoàn với các địa phương và với các cảng biển khu vực phía Bắc. Tổng chiều dài các tuyến sông đã được sử dụng vào mục đích vận tải khoảng 393,5 Km. Ngoài ra còn hàng trăm km đường sông có thể đưa vào quản lý khai thác vận tải. Hiện có 12 tuyến sông do Trung ương quản lý dài 274,5Km; và 6 tuyến  sông do địa phương đang quản lý dài 122 Km.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 12 tuyến sông do Trung ương quản lý như Sông Thái Bình, sông Thương, sông Luộc, sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn... Tổng chiều dài  274,5 km, trong đó có sông Thái Bình, sông Luộc là những tuyến đường thuỷ quan trọng của khu vực ĐBSH.

Trên địa bàn tỉnh  Hải Dương có hai tuyến đường sắt Quốc gia đang hoạt động: Tuyến đường sắt Hà Nội- Hải Phòng, tuyến đường sắt Kép - Hạ Long ngoài ra tỉnh còn có một tuyến đường sắt chuyên dùng  Bến Tắm - Phả Lại.

Trong đó tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Hải Dương có chiều dài 46,3km từ Km36+200 đến Km 82+500; tuyến đường sắt Kép - Hạ Long đoạn qua Hải Dương có chiều dài 8,87 km với một ga Chí Linh; tuyến đường sắt chuyên dùng Bến Tắm - Phả Lại  phục vụ vận chuyển than cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Hiện nay, có 2 tiểu dự án : Lim – Phả Lại và Phả Lại – Hạ Long thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân đang được đầu tư xây dựng đi qua 7 phường, xã : Phả Lại, Văn An, Chí Minh, Hoàng Tiến, Hoàng Tân,  Sao Đỏ, Cộng Hòa thuộc địa bàn thị xã Chí Linh. Đây là một trong những công trình trọng điểm của ngành Giao thông vận tải.

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh