Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Các tuyến xe Bus
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
Thủ tục hành chính
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Thanh tra giao thông
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu hợp đồng VCHK
 

Hoạt động trong ngành
Thanh tra giao thông
An toàn giao thông
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo

Họp Giao ban toàn ngành

Thời gian7h30 Thứ 3 ngày 31/5/2016

Thành phần:  Giám đốc, Phó Giám đốc; Chủ tịch CĐ ngành; Trưởng, Phó phòng Sở; Chánh, Phó Chánh Thanh tra; Chánh, Phó Chánh VP Ban ATGT; Giám đốc các đơn vị; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cầu đường bộ, Công ty Cổ phần Quản lý Đường thủy

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở GTVT

Lịch làm việc
Thư viện ảnh