Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Các tuyến xe Bus
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
Thủ tục hành chính
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Thanh tra giao thông
Thông báo vi phạm về vận tải
 
Hoạt động trong ngành
Thanh tra giao thông
An toàn giao thông
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo

           Thời gian làm việc mùa hè:

             01/4/2015 đến 31/10/2015 

 

Buổi sáng7h00 đến 11h30

Buổi chiều13h30 đến 17h00

      Họp Giao ban toàn ngành

Thời gian7h30 Thứ 4 ngày 01/4/2015

Thành phần: Giám đốc; Phó Giám đốc; Chủ tịch CĐ ngành; Trưởng, Phó phòng Sở; Chánh, Phó Chánh Thanh tra; Chánh, Phó Chánh VP Ban ATGT; Giám đốc các đơn vị.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở GTVT 

           Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

 

Thời gian: 14h00 Thứ 4 ngày 01/4/2015

Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy ban kiểm tra

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT.

Lịch làm việc
Thư viện ảnh