Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
2710 /TB-SGTVT-P5 Thông báo số số 2710 /TB-SGTVT-P5 ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương

Tải xuống:

2573 /TB-SGTVT-P1 Thông báo số 2573 /TB-SGTVT-P1, ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc bảo vệ đề tài, sáng kiến năm 2021

Tải xuống:

2511 /SGTVT-P5 Công văn số 2511 /SGTVT-P5, ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong giao thông vận tải

Tải xuống:

2379 /TB-SGTVT-P5 Công văn số 2379 /TB-SGTVT-P5, ngày 29 tháng 10 năm 2021 Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Tải xuống:

2364/SGTVT-P5 Công văn số 2364/SGTVT-P5, ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

2221 /TB-SGTVT-P1 Thông báo 2221 /TB-SGTVT-P1, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban ngày 08 tháng 10 năm 2021

Tải xuống:

2222 /TB-SGTVT-P1 Thông báo 2222 /TB-SGTVT-P1, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2021

Tải xuống:

2068 /SGTVT-P5 Công văn số 2068 /SGTVT-P5, ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Về việc lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Tải xuống:

140/BC-BATGT Báo cáo số 140/BC-BATGT, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban An toàn giao thông Kết quả công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

930 /TB-SGTVT-P5 Thông số 1930 /TB-SGTVT-P5, ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc hủy Giấy phép lái xe mất xin cấp lại

Tải xuống:

1917 /SGTVT-P5 Công văn số 1917 /SGTVT-P5, ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương hướng dẫn và hỗ trợ người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay

Tải xuống:

1847 /TB-SGTVT-P5 Thông báo số 1847 /TB-SGTVT-P5, ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Tải xuống:

1848 /TB-SGTVT-P5 Thông báo số 1848 /TB-SGTVT-P5, ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Tải xuống:

1785 /TB-SGTVT-P1 Thông báo số 1785 /TB-SGTVT-P1, ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Xét tuyển viên chức tại Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

466 /QĐ-SGTVT-P5 Quyết định số 466 /QĐ-SGTVT-P5, ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH Hạ Tầng VH

Tải xuống:

130/BC-BATGT Báo cáo số 130/BC-BATGT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

1784 /KH-SGTVT-P1 Kế hoạch số 1784 /KH-SGTVT-P1, ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Xét tuyển viên chức Trung tâm Điều hành và Giám sát Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

1743 /TB-SGTVT-P5 Thông báo số 1743 /TB-SGTVT-P5, ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc hủy Giấy phép lái xe mất xin cấp lại

Tải xuống:

1707/SGTVT-P1 Công văn số 1707/SGTVT-P1, ngày ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tải xuống:

1585 /SGTVT-P5 Công văn số 1585 /SGTVT-P5, ngày 22 tháng 7 năm 2021 hướng dẫn “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông suốt 24/24

Tải xuống:

Hôm nay: 129

Tổng lượng truy cập: 902141