Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
2610 /TB-SGTVT-P5 Thông báo 2610 /TB-SGTVT-P5, ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Tải xuống:

224/BC-BATGT Báo cáo số 224/BC-BATGT, ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 11/2020

Tải xuống:

2277 /SGTVT-P5 Công văn số 2277 /SGTVT-P5, ngày ngày 28 tháng 10 năm 2020 cảu Sở Giao thông vận tải Hải Dương

Tải xuống:

193/BC-BATGT Báo cáo số 193/BC-BATGT, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 10/2020

Tải xuống:

39/CT-TTG Chỉ thị số 39/CT-TTG, ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Tải xuống:

1982 /SGTVT-P5 Công văn số 1982 /SGTVT-P5, ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Tải xuống:

1978 /TB-SGTVT-P5 Thông báo số 1978 /TB-SGTVT-P5, ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Tải xuống:

171/BC-BATGT Báo cáo số 171/BC-BATGT, ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương Kết quả công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

532 /QĐ-SGTVT-P3 Quyết định số 532 /QĐ-SGTVT-P3, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương năm 2020

Tải xuống:

1933 /TB-SGTVT-P3 Thông báo số 1933 /TB-SGTVT-P3, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

1869 /BC-SGTVT-P1 Báo cáo 1869 /BC-SGTVT-P1, ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2020

Tải xuống:

1811/TB-SGTVT-P5 Thông báo số 1811 /TB-SGTVT-P5, ngày 29 tháng 8 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về cho phép hoạt động trở lại công tác đào tạo, sát hạch trên địa bàn thành phố Hải Dương

Tải xuống:

1787 /SGTVT-P5 Công văn số 1787 /SGTVT-P5, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc thông báo hủy Giấy phép lái xe bị mất xin cấp lại

Tải xuống:

1764 /SGTVT-P5 Công văn số 1764 /SGTVT-P5, ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Về việc chấn chỉnh các phương tiện tuyến cố định, xe buýt vi phạm trong tháng 07/2020.

Tải xuống:

1553 /SGTVT-P1 Công văn số 1553 /SGTVT-P1, ngày ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan

Tải xuống:

3364/QĐ-TCĐBVN Quyết định số 3364/QĐ-TCĐBVN, ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở

Tải xuống:

1536 /SGTVT-P5 Công văn số 1536 /SGTVT-P5, ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách

Tải xuống:

1524 /SGTVT-P5 Công văn số 1524 /SGTVT-P5, ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách

Tải xuống:

1527 /KH-SGTVT-P7 Kế hoạch 1527 /KH-SGTVT-P7, ngày ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Tải xuống:

1494 /SGTVT-P5 Công văn số 1494 /SGTVT-P5, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô do tăng lưu lượng các hạng B1 số tự động, B1, B2, C cho Trung tâm KTTHHNDN Tư thục Kim Thành

Tải xuống:

Hôm nay: 1029

Tổng lượng truy cập: 268970