Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
1548 /TB-SGTVT-P1 Thông báo số 1548 /TB-SGTVT-P1. ngày 05 tháng 8 năm 2022 cảu Sở Giao thông vận tải Hải Dương

Tải xuống:

1461 /SGTVT-P5 Công văn số1461 /SGTVT-P5, ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Tải xuống:

1401 /SGTVT-P7 Công văn số 1401 /SGTVT-P7, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”

Tải xuống:

1354 /TB-SGTVT-P1 Thông báo số 1354 /TB-SGTVT-P1, ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Kết luận cuộc họp giao ban ngày 5 tháng 7 năm 2022

Tải xuống:

1353 /TB-SGTVT-P1 Thông báo số 1353 /TB-SGTVT-P1, ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động tháng 6 năm 2022

Tải xuống:

1329 /TB-SGTVT-P5, Thông báo số 1329 /TB-SGTVT-P5, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Tải xuống:

1330 /TB-SGTVT-P5 Thông báo số 1330 /TB-SGTVT-P5, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng

Tải xuống:

415 /QĐ-SGTVT-P1 Quyết định số 415 /QĐ-SGTVT-P1, ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Hải Dương

Tải xuống:

403/QĐ-SGTVT-P5 Quyết định số 403/QĐ-SGTVT-P5, ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tân Hải Dương

Tải xuống:

89/KH-BATGT Kế hoạch số 89/KH-BATGT, ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

90 /BC-BATGT Báo cáo số 90 /BC-BATGT, ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương Kết quả công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

1137 /BC-SGTVT-P1 Báo cáo số 1137 /BC-SGTVT-P1, ngày 13 tháng 6 năm 2022 cảu Sở Giao thông vận tải Hải Dương Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

Tải xuống:


Tải xuống:

1113 /KH-SGTVT-P2 Kế hoạch số 1113 /KH-SGTVT-P2, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Triển khai Kế hoạch hành động số 1398/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh

Tải xuống:

1122 /TB-SGTVT-P1 Thông báo số 1122 /TB-SGTVT-P1, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban ngày 6 tháng 6 năm 2022

Tải xuống:

346 /QĐ-SGTVT-P3 Quyết định số 346 /QĐ-SGTVT-P3, ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban nghiệp vụ liên quan thuộc Sở trong công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tải xuống:


Tải xuống:

333 /QĐ-SGTVT-P1 Quyết định số 333 /QĐ-SGTVT-P1, ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Sở ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-SGTVT-P1 ngày 08/02/2022

Tải xuống:

67/BC-BATGT Báo cáo số 67/BC-BATGT, ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương vềTình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 5/2022

Tải xuống:

876 /TB-SGTVT-P1 Thông báo số 876 /TB-SGTVT-P1, ngày 11 tháng 5 năm 2022 cảu Sở Giao thông vận tải Hải Dương Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban ngày 5 tháng 5 năm 2022

Tải xuống:

838 /TB-SGTVT-P5 Thông báo số 838 /TB-SGTVT-P5, ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất

Tải xuống:

840 /SGTVT-P5 Công văn số 840 /SGTVT-P5, ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc báo cáo cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Tải xuống:


Tải xuống:

Hôm nay: 425

Tổng lượng truy cập: 1438305