Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
94/BC-BATGT Báo cáo số 94/BC-BATGT ngày 19 tháng 6 năm 2020 Kết quả công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

333 /QĐ-SGTVT-P5 Quyết định số 333 /QĐ-SGTVT-P5, ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô đồi với Doanh nghiệp tư nhân Thắng Hoa

Tải xuống:

78/BC-BATGT Báo cáo số 78/BC-BATGT, ngày ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 5/2020

Tải xuống:

884 /TB-SGTVT-P3 Thông báo số 884 /TB-SGTVT-P3, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Phân công trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương (từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 15/10/2020)

Tải xuống:

876 /SGTVT-P5 Công văn số 876 /SGTVT-P5, ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ở trong nước

Tải xuống:

875 /SGTVT-P1 Công văn số 875 /SGTVT-P1, ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Về việc xét nâng lương thường xuyên đợt I năm 2020

Tải xuống:

862 /SGTVT-P5 Công văn số 862 /SGTVT-P5, ngày 06 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới.

Tải xuống:

859 /TB-SGTVT-P1 Thông báo số 859 /TB-SGTVT-P1, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban ngày 04 tháng 5 năm 2020

Tải xuống:

822 /SGTVT-P5 Công văn số 822 /SGTVT-P5, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương tổ chức lại hoạt động vận tải khách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Tải xuống:

824 /SGTVT-P5 Công văn số 824 /SGTVT-P5, ngày 29 tháng 4 năm 2020 cảu Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc chấp hành các quy định trong hoạt động vận tải

Tải xuống:

780 /SGTVT-P5 Công văn số 780 /SGTVT-P5, ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Tải xuống:

761 /SGTVT-P5 Công văn số 761 /SGTVT-P5 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc tiếp tục phương án vận chuyển khách liên tỉnh nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tải xuống:

753 /SGTVT-P5 Công văn số 753 /SGTVT-P5, ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương cho phép hoạt động trở lại công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới

Tải xuống:

752 /SGTVT-P5 Công văn số 752 /SGTVT-P5, ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tải xuống:

61/BC-BATGT Báo cáo số 61/BC-BATGT, ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương về Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 4/2020

Tải xuống:

637 /SGTVT-P5 Công văn số 637 /SGTVT-P5, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải về việc hạn chế các phương tiện giao thông đi qua tuyến đường tỉnh 389 qua bến phà Tuần Mây để phục vụ công tác phòng, chống Covid-19.

Tải xuống:

158 /QĐ-SGTVT-P3 Quyết định số 158 /QĐ-SGTVT-P3, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Thành lập Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương năm 2020

Tải xuống:

636 /KH-SGTVT-P3 Kế hoạch số 636 /KH-SGTVT-P3, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương năm 2020

Tải xuống:

608 /SGTVT-P5 Công văn số 608 /SGTVT-P5, ngày 02 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương cung cấp danh sách huy động phương tiện vận tải hàng hóa để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Tải xuống:

601 /SGTVT-P5 Công văn số 601 /SGTVT-P5, ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Tải xuống:

Hôm nay: 78

Tổng lượng truy cập: 117323