Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Tên văn bản Quyết định số 463/QĐ-SGTVT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 463/QĐ-SGTVT
Ngày ban hành 01/01/0001 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành Khác
Người ký
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải Hải Dương
Thể loại Hệ thống văn bản của Sở
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

QĐ-463-Quy_che_lam_viec_So_GTVTnăm_2011.doc

Hôm nay: 159

Tổng lượng truy cập: 117404