Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Tên văn bản Báo cáo số 94/BC-BATGT ngày 19 tháng 6 năm 2020 Kết quả công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 94/BC-BATGT
Ngày ban hành 19/06/2020 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Kết quả công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thể loại Hệ thống văn bản của Tỉnh
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

BC- 94 ATGT 6 thang.doc

Hôm nay: 1041

Tổng lượng truy cập: 268982