Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Tên văn bản Luật số: 29/2018/QH14 LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
Số kí hiệu văn bản 29/2018/QH14
Ngày ban hành 15/11/2018 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
Thể loại Hệ thống văn bản của TW
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

LUAT SO 29-2018.pdf

Hôm nay: 1114

Tổng lượng truy cập: 269055