Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Tên văn bản Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp về Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Số kí hiệu văn bản 03/2022/TT-BTP
Ngày ban hành 10/02/2022 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Thể loại Hệ thống văn bản của TW
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

TT-03.2022.TT.BTP-Huong dan danh gia tac dong TTHC.pdf

Hôm nay: 480

Tổng lượng truy cập: 1438360