Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương'
Số kí hiệu văn bản 04/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/01/0001 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành Khác
Người ký
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương'
Thể loại Hệ thống văn bản của Tỉnh
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

QĐ-04-2019.pdf

Hôm nay: 247

Tổng lượng truy cập: 11665