Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Tên văn bản Công văn số: 1492/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 1492/SGTVT-KHTV
Ngày ban hành 01/01/0001 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành Khác
Người ký
Trích yếu Về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ cho hệ thống đường địa phương
Thể loại Hệ thống văn bản của Sở
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

CV-1492-_SGTV-KHTC.doc

Hôm nay: 34

Tổng lượng truy cập: 117279