Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023 / Thời gian 11:02

Phân luồng giao thông tổ chức "GIẢI CHẠY TẬP THỂ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM 2022"

29/10/2022 - 10055 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND thành phố Hải Dương về việc tổ chức Giải chạy tập thể thành phố Hải Dương năm 2022.

Đường Hồng Quang, phường Quang Trung nơi tổ chức diễn ra chương trình

GIẢI CHẠY TẬP THỂ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM 2022

Khu vực đường Hồng Quang: Cấm tất cả các phương tiện lưu thông (ngoài xe ưu tiên được phép lưu thông) theo cả hai chiều dọc tuyến đường Hồng Quang từ nút giao Tổng Hợp đến Ga Hải Dương.

Thời gian chương trình: Ngày 30/10/2022 (từ 6h00 đến 12h00).

Để bảo đảm an toàn giao thông phục vụ tổ chức giải diễn ra an toàn, thành công, UBND thành phố Hải Dương thực hiện cấm đường và tổ chức giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện./.