Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 13:24

 

1. Tuyến 02: TP Hải Dương  (Bến xe Hải Tân)  – huyện Thanh Hà (bến xe Thanh Hà)

- Lộ trình: Bến xe Hải Tân - Đường Lê Thanh Nghị - Cầu Phú Tảo - Đường Ngô Quyền - Đường Trường Chinh - Đường Thanh Bình - Đường Nguyễn Lương Bằng - Đường Ngô Quyền - Đường An Định - Đường Thanh Niên - Đường Trần Hưng Đạo - QL5 - Tiền Trung - Đường 390B - Bến xe Thanh Hà - Xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà và ngược lại.

- Giờ chạy:

Bến xe Hải Tân từ 06h40 - 17h10 hàng ngày

Bến xe Thanh Hà từ 05h30 - 16h00 hàng ngày

- Tần xuất: 30 phút/chuyến

2. Tuyến 06: TP Hải Dương (Bến xe Hải Tân) - huyện Thanh Miện (Bến xe Bến Trại).

- Lộ trình: Bến xe Hải Dương - Đường Quán Thánh - Đường An Định - Đường Ngô Quyền - Đường Nguyễn Lương Bằng - Đường Lê Thanh Nghị - Cầu Phú Tảo - QL37 - Thị trấn Gia Lộc - Cầu Đáy - Cống Ba Đa - Đường tỉnh 393- Cống Sộp - Đường tỉnh 392C - Thị trấn Thanh Miện - Đường tỉnh 392B - Cống Tiêu Lâm - Bến xe Bến Trại và ngược lại.

- Giờ chạy:

Bến xe Hải Tân từ 6h00 - 17h30 hàng ngày

Bến xe Bến Trại từ 5h30 - 17h00 hàng ngày

- Tần xuất: 30 phút/chuyến

3. Tuyến 07: TP Hải Dương  (Bến xe Hải Tân) -  huyện Ninh Giang (bến xe Ninh Giang).

- Lộ trình: Bến xe Hải Tân - Đường Thanh Niên - Đường An Định - Đường Ngô Quyền - Đường Nguyễn Lương Bằng - QL5 - Cầu vượt Lai Cách - Đường tỉnh 394 - Phủ Bình - Đường tỉnh 392 - Đường tỉnh 396B - Đường tỉnh 396 - QL37 - Bến xe Ninh Giang và ngược lại.

- Giờ chạy

Bến xe Hải Tân: từ 06h00 - 18h00 hàng ngày

Bến xe Ninh Giang: từ 05h00 - 17h00 hàng ngày

- Tần xuất: 30 phút/chuyến

4. Tuyến 08: TP Hải Dương (Bãi đỗ xe KĐT phía Tây)  - TP Hải Phòng (Đại học Hải Phòng).

- Lộ trình: Bãi đỗ xe tĩnh KĐT phía tây TP Hải Dương - Đường Thanh Bình - Đường Phạm Văn Đồng - Đường 62m - Đường Nguyễn Lương Bằng - Ngã tư Máy Sứ - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Thanh Niên kéo dài - Ngã ba Tam Giang - Đường Trần Hưng Đạo - Cầu vượt Tây Phú Lương - QL5 - Tiền Trung - Lai Khê - Thị trấn Phú Thái - Đồng Gia - Xã Tam Kỳ , huyện Kim Thành - QL17B- Thị trấn Rế, huyện An Dương - Đường 351- Đường Phan Đăng Lưu- Đại học Hải Phòng, quận Kiến An và ngược lại.

- Giờ chạy

Bãi đỗ xe tĩnh KĐT phía tây TP Hải Dương:  từ 05h32 – 17h16 hàng ngày:

Tại Đại học Hải Phòng: từ 04h40 – 16h46 hàng ngày.

- Tần xuất: 30 phút/chuyến

5. Tuyến 09: TP Hải Dương (Bãi đỗ xe KĐT phía Tây)   - huyện Ninh Giang (bến xe Ninh Giang).

- Lộ trình: Bãi đỗ xe tĩnh KĐT phía tây TP Hải Dương - Đường Thanh Bình - Đường Phạm Văn Đồng - Đường 62m - Đường Nguyễn Lương Bằng - Đường Lê Thanh Nghị - Đường tỉnh 391 - Quý Cao - Bến xe Ninh Giang và ngược lại.

- Giờ chạy

Bãi đỗ xe tĩnh KĐT phía tây TP Hải Dương:  từ 05h25 - 18h05 hàng ngày

Bến xe Ninh Giang: từ 04h50 - 17h35 hàng ngày

- Tần xuất: 30 phút/chuyến

6. Tuyến 18: TP Hải Dương  (Bãi đỗ xe KĐT phía Tây) – tỉnh Quảng Ninh (bến xe Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)

- Lộ trình: Bãi đỗ xe tĩnh KĐT phía tây TP Hải Dương - Đường Thanh Bình - Đường Phạm Văn Đồng - Đường 62m - Đường Nguyễn Lương Bằng - Đường Điện Biên Phủ - Đường An Định - QL5 - TT Phú Thái - Cầu Thái - TT Kinh Môn - Hoàng Thạch - QL18 - Bến xe Mạo Khê và ngược lại.

- Giờ chạy

Bãi đỗ xe tĩnh KĐT phía tây TP Hải Dương: từ 05h20 - 18h10 hàng ngày

Bến xe Mạo Khê từ 05h10 - 18h00 hàng ngày.

- Tần xuất: 22 phút/chuyến

7. Tuyến 27: TP Hải Dương (Bãi đỗ xe KĐT phía Tây) - huyện Ninh Giang (bến xe Ninh Giang).

- Lộ trình: Bãi đỗ xe tĩnh KĐT phía tây TP Hải Dương - Đường Thanh Bình - Đường Phạm Văn Đồng - Đường 62m - Đường Nguyễn Lương Bằng - Đường Lê Thanh Nghị - Bến xe Hải Tân - Cầu Phú Tảo - TT Gia Lộc - QL37 – Cầu Bía - Cầu Ràm – Bến xe Ninh Giang và ngược lại.

- Giờ chạy

Bãi đỗ xe tĩnh KĐT phía tây TP Hải Dương: từ 05h50 - 17h25 hàng ngày

Bến xe Ninh Giang:  từ 05h00 - 16h30 hàng ngày

- Tần xuất: 30 phút/chuyến

8. Tuyến 202: TP Hải Dương (Bến xe Hải Dương) – TP Hà Nội (Bến xe Gia Lâm)

- Lộ trình: Bến xe Hải Dương - Các đường: Hồng Quang, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Thống Nhất, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Lương Bằng - QL5 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Bến xe Gia Lâm và ngược lại.

- Giờ chạy

Bến xe Hải Dương: từ 05h02 - 19h02 hàng ngày

Bến xe Gia Lâm: từ 05h02 - 19h02 hàng ngày.

- Tần xuất: 15 phút/chuyến

9. Tuyến 206: TP Hải Dương (Bến xe Hải Dương) TP Hưng Yên (Bến xe Hưng Yên).

- Lộ trình: Bến xe Hải Dương - Đường Quán Thánh - Đường An Định - Đường Nguyễn Thị Duệ - Đường Vũ Hựu - Đường Nguyễn Lương Bằng - Ngã tư Máy sứ - Đường Lê Thanh Nghị - QL37 - Gia Lộc - QL38B - Cầu Tràng - Chợ Gạo - Hồ Bán Nguyệt - Bến xe Hưng Yên và ngược lại.

- Giờ chạy:  từ 05h00 - 17h30 hàng ngày.

- Tần xuất: 30 phút/chuyến

10. Tuyến 208: TP Hải Dương (Bãi đỗ xe tĩnh KĐT Phía Tây) - tỉnh Bắc Giang (bến xe Lục Nam huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

- Lộ trình: Bãi đỗ xe tĩnh KĐT Phía Tây, TP Hải Dương - Đường Thanh Bình - Đường Phạm Văn Đồng - Đương 62m - Đường Nguyễn Lương Bằng - Ngã tư Máy Sứ - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Thống Nhất - Đường Bạch Đằng - Đường Trần Hưng Đạo - Cầu vượt phía Tây Phú Lương - QL5- Nút giao lập thể ngã ba Hàng (Km57+170 quốc lộ 5) - Nút giao Km 63 QL37 (xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách) - QL 37 - Cầu Bình - Sao Đỏ - Ngã 3 Công Sơn - Lê Lợi - Xã Cẩm Lý - Thị trấn Đồi Ngô - Bến xe Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và ngược lại.

- Giờ chạy:

Bãi đỗ xe tĩnh KĐT phía tây TP Hải Dương:  từ 05h10 - 17h42 hàng ngày

Bến xe Lục Nam: từ 04h55 - 17h55 hàng ngày

- Tần xuất: 20 phút/chuyến.

11. Tuyến 216: TP Hải Dương (Bến xe Hải Dương) – tỉnh Hưng Yên (bến xe Triều Dương huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

- Lộ trình: Bến xe Hải Dương - Đường Hồng Quang - Đường Trần Hưng Đạo - Đường Bạch Đằng - Đường Thống Nhất - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Nguyễn Lương Bằng - Quốc lộ 5 - Quán Gỏi - QL38 - Kẻ Sặt - Ân Thi - Trương Xá - Ngã 4 Chợ Gạo - Bưu điện Hưng Yên - Bến xe Triều Dương và ngược lại.

- Giờ chạy: từ 05h00 - 17h30 hàng ngày.

- Tần xuất: 30 phút/chuyến

12.Tuyến 217 TP Hải Dương (Bến xe Hải Tân ) TP Bắc Ninh (bến xe Bắc Ninh).

- Lộ trình: Bến xe Hải Tân - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Nguyễn Lương Bằng - Quốc lộ 5 - Quán Gỏi - QL38 - TT Cẩm Giàng - Ngã Tư Đông Côi - Cầu Hồ - Đền Bà Chúa Kho - Bến xe Bắc Ninh và ngược lại.

- Giờ chạy: từ 05h00 - 18h00 hàng ngày.

- Tần xuất: 30 phút/chuyến.

 

Nguồn: Sở GTVT