Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023 / Thời gian 11:31
Năm 2023 ngành GTVT thi đua với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả"
Sở Giao thông vận tải tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Công đoàn Ngành tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Những dấu ấn nổi bật ngành GTVT năm 2022

Năm 2022 dù còn khó khăn nhưng ngành GTVT đã nỗ lực vượt qua thách thức, ghi nhiều dấu ấn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Nam sách: Quyết liệt giải tỏa hành lang an toàn giao thông
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÔ ĐỊCH MÔN BÓNG ĐÁ NAM HỘI THAO KHỐI CƠ QUAN THAM MƯU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
Thanh Miện: Đẩy mạnh giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
Nhưng hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10
Gặp mặt nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022)

Ngày 20/10/2022, Sở Giao thông vận tải tổ chức gặp mặt các cán bộ nữ nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).

Mục tiêu và định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới