Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 13:43
I. Lịch công tác tuần này
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

25-09-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Họp tại Sở Khoa học công nghệ Hội trường Sở Khoa học Công nghệ

Thứ ba

26-09-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Họp Tỉnh uỷ Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thứ tư

27-09-2023
Kiểm tra ATGT tại hiện trường
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

28-09-2023
Làm việc tại cơ quan
17h00 Dự Festival Chí Linh

Thứ sáu

29-09-2023
Làm việc tại cơ quan
13h30 Họp HĐND tỉnh

Thứ bảy

30-09-2023
19h00 Dự Lễ kha mạc Côn Sơn - Kiếp Bạc

Chủ nhật

01-10-2023
II. Lịch công tác tuần tới
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự
III. Lịch công tác tuần từ 18-09-2023 đến 24-09-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

18-09-2023
Làm việc tại cơ quan
13h30 Dự họp buổi làm việc để xem xét đề xuất Dự án đầu tư Trung tâm logistics, bến thủy nội địa tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang; Triển khai thực hiện Kết luận số 478-TB/VPTU ngày 15/6/2023 của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương và đề xuất quy hoạch Trung tâm Logistics tại khu vực Ga Cao Xá, huyện Cẩm Giàng; Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng của thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh Hội trường tầng 01 - UBND tỉnh P2

Thứ ba

19-09-2023
Làm việc tại cơ quan
13h30 Dự họp về tiến độ thực hiện và tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; vướng mắc liên quan đến Công ty cổ phần ST Steel work tại huyện Cẩm Giàng; các dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Phòng họp tầng 01 - UBND tỉnh Hải Dương

Thứ tư

20-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

21-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

22-09-2023
9h00 Về việc hướng tuyến, vị trí các ga Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh (lần 2). Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT P2 P2, P3, P4
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

23-09-2023

Chủ nhật

24-09-2023
IV. Lịch công tác tuần từ 11-09-2023 đến 17-09-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

11-09-2023
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

12-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

13-09-2023
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh

Thứ năm

14-09-2023
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh
14h00 Về trình tự, thủ tục thực hiện di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây thông tin viễn thông; đường điện cao, hạ thế và trạm biến áp; cấp nước sạch;…) phục vụ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT P4 P3, P4

Thứ sáu

15-09-2023
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh
14h00 Họp về báo cáo Đề án "Xây dựng Chính quyền số và hạ tầng, dịch vụ cho đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2023" Hội trường tầng 01 -UBND tỉnh

Thứ bảy

16-09-2023

Chủ nhật

17-09-2023
V. Lịch công tác tuần từ 04-09-2023 đến 10-09-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

04-09-2023
Nghỉ Lễ 02/9

Thứ ba

05-09-2023
9h00 Họp về việc thống nhất hướng tuyến, vị trí các ga Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT P2 P2, P3, P4
14h00 Họp UBND tỉnh về phản ánh về việc chuyển giao chất thải tro, xỉ gây ô nhiễm ở thị xã Kinh Môn Hội trường tầng 01 - UBND tỉnh

Thứ tư

06-09-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Họp UBND tỉnh

Thứ năm

07-09-2023
7h00 Luyện tập DTPTKV theo lịch của tỉnh
13h30 Luyện tập DTPTKV theo lịch của tỉnh

Thứ sáu

08-09-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Họp Lãnh đạo Sở; Ban Thường vụ; Giao ban Sở, HCH Đảng bộ Sở Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT

Thứ bảy

09-09-2023

Chủ nhật

10-09-2023
Tìm kiếm lịch công tác theo thời gian