Ngày 30 Tháng 03 Năm 2023 / Thời gian 18:47
I. Lịch công tác tuần này
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

27-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

28-03-2023
8h00 Họp Tỉnh ủy Phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng giai đoạn 1 Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

29-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

30-03-2023
8h00 Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I năm 2023 Hội trường tầng 3 - Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh P1
16h00 Họp Tỉnh ủy Kết quả thu NSNN và tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công Quý I/2023 Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ sáu

31-03-2023
Làm việc tại cơ quan
14h30 Dự làm việc với Đoàn công tác Bộ thông tin và Truyền thông Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy P1

Thứ bảy

01-04-2023

Chủ nhật

02-04-2023
II. Lịch công tác tuần từ 20-03-2023 đến 26-03-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

20-03-2023
8h00 Họp về triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại Hội trường tầng 01 - trụ sở HĐND,UBND tỉnh
14h00 Dự Kỳ họp thứ 13 – Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội trường tầng 04 - Trung tâm Văn hóa Xứ Đông

Thứ ba

21-03-2023
8h00 Họp Về rà soát, tham mưu đề xuất triển khai đầu tư xây dựng 21 công trình giao thông trọng điểm giao cấp huyện Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT P4 P4, P2
14h30 Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy P2, P3

Thứ tư

22-03-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Thành uỷ Chí Linh Phòng họp tầng 02 - Thành uỷ Chí Linh P3, P4, A1

Thứ năm

23-03-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Về giải quyết đề nghị lắp đặt 02 tuyến ống cấp nước sạch D400mm, D315mm đi trên cầu thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng cầu qua sông Sặt và đường dẫn từ cầu qua sông Sặt đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng thuộc đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT P4 P4
14h45 Dự Hội nghị lần thứ 95 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy P4

Thứ sáu

24-03-2023
8h00 Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2023 (lần 3) Hội trường tầng 01 - UBND tỉnh P2, P4, P1
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

25-03-2023

Chủ nhật

26-03-2023
III. Lịch công tác tuần từ 13-03-2023 đến 19-03-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

13-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

14-03-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Họp Tỉnh ủy

Thứ tư

15-03-2023
Làm việc tại cơ quan
13h30 Dự Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Hội trường tầng 01 - Trung tâm Văn hóa Xứ Đông

Thứ năm

16-03-2023
7h45 Dự Hội nghị làm việc Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Hải Dương Trung tâm IOC - tầng 3 - Trung tâm Văn hóa Xứ Đông
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

17-03-2023
8h30 Dự Hội nghị lần thứ 94 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy P4 P4
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

18-03-2023

Chủ nhật

19-03-2023
IV. Lịch công tác tuần từ 06-03-2023 đến 12-03-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

06-03-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Họp Cục Đường bộ Việt Nam về giải pháp thiết kế và nguồn kinh phí trong quá trình thực hiện thi công cầu vượt Km63+530/QL.5 do VIDIFI quản lý Phòng họp 204- Trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam

Thứ ba

07-03-2023
8h00 Họp Tỉnh ủy Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
9h30 Họp Giao ban, Đảng ủy Sở Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT
14h00 Hội nghị thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giao thông vận tải Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT

Thứ tư

08-03-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2023 (lần 2) Hội trường tầng 01 - UBND tỉnh

Thứ năm

09-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

10-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

11-03-2023

Chủ nhật

12-03-2023