Ngày 30 Tháng 03 Năm 2023 / Thời gian 18:39
I. Lịch công tác tuần này
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

27-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

28-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

29-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

30-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

31-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

01-04-2023

Chủ nhật

02-04-2023
II. Lịch công tác tuần từ 20-03-2023 đến 26-03-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

20-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

21-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

22-03-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Dự Hội nghị triển khai liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, giấy báo tử, Giấy khám sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06 của Chính phủ Sở Y tế
15h00 Họp rà soát tiến độ xây dựng hồ sơ khoa học "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" trình UNESCO công nhận là di sản thế giới và công tác xây dựng hồ sơ đề nghị di tích Đền Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang là di tích quốc gia đặc biệt Phòng họp tầng 01 - UBND tỉnh

Thứ năm

23-03-2023
9h00 Về việc hướng dẫn công tác quản lý khai thác thiết bị DAT và phần mềm tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị DAT Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT
14h00 Họp về việc rà soát các dự án tạo nguồn để đầu tư dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 Trụ sở UBND huyện Tứ Kỳ

Thứ sáu

24-03-2023
8h00 Về việc giải quyết kiến nghị gỡ bỏ việc cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên trên đường tỉnh 391 và đường tỉnh 395 Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT P3
13h30 Dự Chương trình Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2023 Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ

Thứ bảy

25-03-2023

Chủ nhật

26-03-2023
III. Lịch công tác tuần từ 13-03-2023 đến 19-03-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

13-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

14-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

15-03-2023
8h00 Họp triển khai Đề án 06 Hội trường Giao ban Công an tỉnh P1
8h00 Dự Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển" Hội trường tầng 01 - UBND tỉnh
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

16-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

17-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

18-03-2023

Chủ nhật

19-03-2023
IV. Lịch công tác tuần từ 06-03-2023 đến 12-03-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

06-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

07-03-2023
9h30 Họp Giao ban, Đảng ủy Sở Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT
14h00 Hội nghị thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giao thông vận tải Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT

Thứ tư

08-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

09-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

10-03-2023
8h00 Dự Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương Hội trường tần 05-Ngân hành Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

11-03-2023

Chủ nhật

12-03-2023