Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 13:34
I. Lịch công tác tuần này
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

25-09-2023
9h00 Họp làm rõ nội dung Đơn kiến nghị ngày 16/9/2023 của Công ty TNHH Thiết bị cơ điện Bách Khoa. Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT P2 P1, P2, P4
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

26-09-2023
8h00 Họp Đoàn kiểm tra liên ngành thành lập theo Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND Hội trường tầng 05 - Trụ sở UBND tỉnh
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

27-09-2023
8h00 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Kim Thành Hội trường UBND xã Kim Đính huyện Kim Thành
14h00 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Cẩm Giàng Hội trường UBND xã Lương Điền huyện Cẩm Giàng

Thứ năm

28-09-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Dự Khảo sát thực hiện pháp luật về TTATGT của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Công an huyện Ninh Giang

Thứ sáu

29-09-2023
8h00 Dự Khảo sát thực hiện pháp luật về TTATGT của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Công an tỉnh
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

30-09-2023

Chủ nhật

01-10-2023
II. Lịch công tác tuần tới
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự
III. Lịch công tác tuần từ 18-09-2023 đến 24-09-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

18-09-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Hội nghị nghe báo cáo một số nội dung liên quan Đề án 06

Thứ ba

19-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

20-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

21-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

22-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

23-09-2023

Chủ nhật

24-09-2023
IV. Lịch công tác tuần từ 11-09-2023 đến 17-09-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

11-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

12-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

13-09-2023
8h00 Về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây dwungj công trình Thay thế thang máy nhà làm việc 5 tầng Sở Giao thông vận tải Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh

Thứ năm

14-09-2023
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh

Thứ sáu

15-09-2023
8h30 Dự Hội thảo trực tuyến "Lấy ý kiến về các nội dung chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật Đường sắt (sửa đổi)" Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

16-09-2023

Chủ nhật

17-09-2023
V. Lịch công tác tuần từ 04-09-2023 đến 10-09-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

04-09-2023
Nghỉ Lễ 02/9

Thứ ba

05-09-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Về việc thuê trung tâm sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 phục vụ các kỳ thi sát hạch của Sở Giao thông vận tải Hải Dương năm 2024 Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT P4 P2, P4, P5

Thứ tư

06-09-2023
8h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác ATAN mạng Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

07-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

08-09-2023
8h00 Dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính cảu Thủ tướng Chính phủ Phòng họp tầng 01 - UBND tỉnh Hải Dương
14h00 Họp Lãnh đạo Sở; Ban Thường vụ; Giao ban Sở, HCH Đảng bộ Sở Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT

Thứ bảy

09-09-2023

Chủ nhật

10-09-2023
Tìm kiếm lịch công tác theo thời gian