Ngày 26 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 16:24
I. Lịch công tác tuần này
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

25-09-2023
Làm việc tại cơ quan
13h30 Dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh với thành phố Hải Dương ngày 25/9/2023 Hội trường A - trụ sở HĐND và UBND thành phố Hải Dương P4

Thứ ba

26-09-2023
8h00 Họp Đoàn kiểm tra liên ngành thành lập theo Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND Hội trường tầng 05 - Trụ sở UBND tỉnh
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

27-09-2023
8h00 Họp BOT phà Giải Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

28-09-2023
8h00 Họp BOT đường 188 Phòng họp tầng 02 - Sở GTVT
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

29-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

30-09-2023

Chủ nhật

01-10-2023
II. Lịch công tác tuần từ 18-09-2023 đến 24-09-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

18-09-2023
7h30 Họp về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Rà soát các hợp đồng BOT Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT P2, P3
14h30 Về việc xử lý các vi phạm trong phạm vi công trình đường bộ chiếm dụng và phần đất bảo trì đã được đền bù Hội trường tầng 05 - Sở GTVT P3, T1, B2, P7

Thứ ba

19-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

20-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

21-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

22-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

23-09-2023

Chủ nhật

24-09-2023
III. Lịch công tác tuần từ 11-09-2023 đến 17-09-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

11-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

12-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

13-09-2023
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh

Thứ năm

14-09-2023
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh

Thứ sáu

15-09-2023
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh

Thứ bảy

16-09-2023
Diễn tập PTKV Sở năm 2023 theo lịch của tỉnh

Chủ nhật

17-09-2023
IV. Lịch công tác tuần từ 04-09-2023 đến 10-09-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

04-09-2023
Nghỉ Lễ 02/9

Thứ ba

05-09-2023
Làm việc tại cơ quan
14h00 Họp về việc giải quyết vướng mắc trong công tác nghiệm thu hệ thống điện Khu công nghiệp An Phát 1, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Phòng họp tầng 2 - Sở Công Thương

Thứ tư

06-09-2023
8h00 Dự Hội nghị triển khai các Luật, nghị quyết cảu QH tại HĐND tỉnh Hội trường tầng 01 -UBND tỉnh
14h00 Dự Hội nghị triển khai các Luật, nghị quyết cảu QH tại HĐND tỉnh Hội trường tầng 01 -UBND tỉnh

Thứ năm

07-09-2023
7h00 Luyện tập DTPTKV theo lịch của tỉnh
14h00 Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Thứ sáu

08-09-2023
Làm việc tại cơ quan
Họp Lãnh đạo Sở; Ban Thường vụ; Giao ban Sở, HCH Đảng bộ Sở

Thứ bảy

09-09-2023

Chủ nhật

10-09-2023
Tìm kiếm lịch công tác theo thời gian