Ngày 30 Tháng 03 Năm 2023 / Thời gian 18:30
I. Lịch công tác tuần này
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

27-03-2023
9h00 Họp trực tuyến Cục Đường bộ Việt Nam Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT
14h30 Họp UBND thị xã Kinh Môn UBND thị xã Kinh Môn

Thứ ba

28-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

29-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

30-03-2023
Đi kiểm tra hiện trường
Đi kiểm tra hiện trường

Thứ sáu

31-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

01-04-2023

Chủ nhật

02-04-2023
II. Lịch công tác tuần từ 20-03-2023 đến 26-03-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

20-03-2023
7h30 Họp về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong một số lĩnh vực, công việc Hội trường tầng 01 - trụ sở UBND tỉnh
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

21-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

22-03-2023
8h00 Làm việc với UBND huyện Kim Thành về giám sát “tình hình thực hiện chính sách, pháp luật giao thông đường bộ giai đoạn 2016-2022” Trụ sở UBND huyện Kim Thành
13h15 Dự buổi kiểm tra hiện trường một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đi xe tập Trung tại UBND tỉnh

Thứ năm

23-03-2023
8h00 Làm việc với UBND huyện Gia Lộc về giám sát “tình hình thực hiện chính sách, pháp luật giao thông đường bộ giai đoạn 2016-2022 Trụ Sở UBND huyện Gia Lộc
8h00 Dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

24-03-2023
8h30 Dự khai trương Cảng cạn Tân cảng Quế võ
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

25-03-2023

Chủ nhật

26-03-2023
III. Lịch công tác tuần từ 13-03-2023 đến 19-03-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

13-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

14-03-2023
Đi kiểm tra hiện trường
Đi kiểm tra hiện trường

Thứ tư

15-03-2023
Đi kiểm tra hiện trường
Đi kiểm tra hiện trường

Thứ năm

16-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

17-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

18-03-2023

Chủ nhật

19-03-2023
IV. Lịch công tác tuần từ 06-03-2023 đến 12-03-2023
Thứ ngày Thời gian Nội dung làm việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự

Thứ hai

06-03-2023
8h00 Họp UBND tỉnh Dự làm việc về công tác quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn thành phố Chí Linh Hội trường - trụ sở UBND thành phố Chí Linh
Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

07-03-2023
9h30 Họp Giao ban, Đảng ủy Sở Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT
14h00 Hội nghị thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giao thông vận tải Phòng họp tầng 2 - Sở GTVT

Thứ tư

08-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

09-03-2023
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

10-03-2023
8h00 Họp về xác định hành lang an toàn giao thông đường bộ và tài sản tạo lập trên đất hành lang ATGT phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37 thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Phòng họp số 1 - UBND thành phố Chí Linh
Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

11-03-2023

Chủ nhật

12-03-2023