Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023 / Thời gian 11:41

Kiểm tra việc lắp đặt Camera trên các phương tiện kinh doanh vận tải

11/9/2022 - 9261 Lượt xem
Triển khai Kế hoạch số 945/KH-SGTVT-P7 ngày 20/5/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lắp đặt, quản lý và sử dụng camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.
Từ ngày 30/5 đến 10/6/2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Trung tâm Điều hành và giám sát Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra đối với 44 phương tiện/06 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt, 15 phương tiện/06 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, 157 phương tiện/17 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đầu kéo; qua kiểm tra đã phát hiện 02 trường hợp vi phạm không lắp camera theo quy định, tổng phạt tiền 12,5 triệu đồng.
Qua kiểm tra tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về việc lắp đặt, quản lý và sử dụng Camera trên phương tiện kinh doanh vận tải (hành khách, hàng hóa) tới các lái xe, chủ xe, đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lắp đặt, quản lý và sử dụng Camera trên phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định hiện hành, từ đó nâng cao ý thức, việc chấp hành chủ trương, quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh./.
Nguồn: http://sogtvt.haiduong.gov.vn/