Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023 / Thời gian 11:39

Thực hiện cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

11/9/2022 - 10972 Lượt xem
     Thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19”; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở hưởng ứng đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ theo Công văn số 926/TTr-PCN ngày 04/11/2021 của Thanh tra Bộ (từ 15/11/2021 đến 15/12/2021); theo đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về tải trọng phương tiện giao thông đường bộ tại các điểm nóng, khu vực có nhiều vi phạm về trật tự ATGT trong hoạt động vận tải hàng hóa phù hợp điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19.
      Ngay từ đầu tháng 11/2021, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải triển khai hoạt động 02 Trạm Kiểm tra tải trọng phương tiện, chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp Chi cục Quản lý đường bộ I.5 - Cục Quản lý đường bộ I thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp thực hiện Kế hoạch liên ngành số 285/KHPH-TTr-CCI.5 ngày 24/8/2021 kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành, thùng xe ô tô chở hàng trên các tuyến QL.18, QL.37 và QL.38 địa bàn tỉnh Hải Dương; chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Kết quả từ ngày 08/11 đến ngày 17/11/2021, các lực lượng đã xử lý tổng cộng 21 trường hợp vi phạm về vận tải hàng hóa, phạt tiền nộp Kho bạc nhà nước 220.600.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn đối với 06 trường hợp.
           Qua đợt cao điểm sẽ góp phần tuyên truyền, quán triệt, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải nâng cao ý thức, tuân thủ, thượng tôn pháp luật trong hoạt động vận tải, từ đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh./.
Nguồn: http://sogtvt.haiduong.gov.vn/