Ngày 10 Tháng 06 Năm 2023 / Thời gian 19:11
Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2023
Thông báo Nghị quyết Đảng uỷ tháng 06 năm 2023
Thông báo giảm số chuyến tuyến vận tải khách cố định Hải Dương (Bến xe Kinh Môn) – Lào Cai (Bến xe Trung tâm Lào Cai)
Điều chỉnh giờ xuất bến tuyến vận tải hành khách cố định Hải Dương (BX Hải Dương) – Đắk Lắk (BX Eakar)
Thông báo về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng
Báo cáo tình hình trật tự An toàn giao thông trên địa bàn tình Hải Dương tháng 05/2023
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Thông báo về việc ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh Tên tuyến: Hải Dương đi Gia Lai và ngược lại
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 06/2023
Thông báo Phân công lịch trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương (từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 15/10/2023)
Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương năm 2023