Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 13:48

Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh Tên tuyến: Hải Dương đi Hà Nội và ngược lại Bến đi: Bến xe Phía Đông TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Bến đến: Bến xe Gia Lâm, thành phố Hà

5/12/2022 - 42329 Lượt xem