Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 13:53

Thông báo Xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Dương

11/9/2022 - 55685 Lượt xem

Thực hiện Thông báo số 865/TB-SNV ngày 10/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Ban quản lý Bảo trì công trình giao thông năm 2022; Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông thông báo xét tuyển viên chức tại đơn vị, như sau:

1. Số lượng người làm việc và vị trí việc làm cần xét tuyển:

- Số lượng: 01 người.

- Vị trí việc làm xét tuyển: Quản lý dự án, giám sát kỹ thuật.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và các điều kiện phù hợp với vị trí việc làm cần xét tuyển, cụ thể: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Xây dựng cầu, hầm, đường bộ, công trình thủy, kinh tế xây dựng hoặc ngành giao thông vận tải có chuyên ngành phù hợp; Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có chứng chỉ tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

2.2. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự xét tuyển viên chức

- Những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên như trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

3.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo xét tuyển công khai trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương (từ ngày 18 tháng 10 năm 2022 đến ngày 16 tháng 11 năm 2022), trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải.

3.2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển nộp Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ gửi về Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Hải Dương (Địa chỉ: Số 79 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trong giờ hành chính các ngày làm việc hoặc gửi theo đường bưu chính (tính theo dấu bưu điện) trong thời hạn nhận hồ sơ.

3.3. Các nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức, đề nghị liên hệ trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần để được giải đáp và hướng dẫn theo số điện thoại: 0983 868 599.

3.4. Hình thức và nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự xét tuyển tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

Vòng 2: Phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành.

3.5. Địa điểm và thời gian xét tuyển: Dự kiến xét tuyển trong tháng 11/2022 (thời gian cụ thể hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông sẽ thông báo sau đến người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển).

3.6. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)/01 người dự tuyển./.