Ngày 30 Tháng 03 Năm 2023 / Thời gian 17:15

Đại hội chi bộ quản lý kết cấu hạ tầng giao thông nhiệm kỳ 2022 - 2025

11/9/2022 - 9510 Lượt xem
Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.
       Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đã bám sát Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 và với sự chủ động, nỗ lực, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả tích cực như: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên đặc biệt là việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, viên chức đăng ký và thực hiện bằng việc làm cụ thể; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; tạo điều kiện cho cán bộ công chức đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn; công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được nâng cao chất lượng; công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cá nhân và việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng luôn tuân thủ; chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao…, bên cạnh đó vẫn cònnhững tồn tại, hạn chế mà Đại hội đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ2022-2025.
      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Xuân Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Từng đảng viên cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức cùng với tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.
Đồng chí Bùi Xuân HảiUỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Đại hộiChi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
        Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu Đồng chí Đào Quang Hiệp, Trưởng phòng QLKCHT giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Hồ Đức Đạo, Phó Trưởng phòng QLKCHTgiữ chức Phó bí thư Chi bộ. Đại hội đã Biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ này. Đại hội Chi bộ Quản lý kết cấu hạ tầng giao thôngđã diễn ra thành công, tốt đẹp./.
Nguồn: http://sogtvt.haiduong.gov.vn/