Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 12:47

 

1. Trạm dừng nghỉ Thành Quân 99

- Địa chỉ: Km43+ 190 Quốc lộ 18 (T), phường Hoàng Tân, TP Chí Linh

- Số điện thoại: 0775 555 252

2. Trạm dịch vụ V52 Hải Dương (Hải Phòng - Hà Nội)

- Địa chỉ: km53, Đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc

- Số điện thoại: 0775 555 252

 

Nguồn: Sở GTVT