Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 12:56

 

1. Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành

          - Địa chỉ: Địa chỉ: 822 Lê Thanh Nghị - phường Lê Thanh Nghị - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

          -  Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 và ô tô từ hạng B1 đến hạng C, là Trung tâm sát hạch loại 2 sát hạch lái xe hạng A1, B1, B2 và hạng C; lưu lượng đào tạo ô tô: Trên 1000 học viên

- Số điện thoại: 0936 401 635.

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Việt Đức

-  Địa chỉ: 115 Khu Nguyễn Văn Trỗi - thị trấn Nam Sách - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương

          -  Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 và ô tô từ hạng B1 đến C, là Trung tâm sát hạch loại 2 sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, B1, B2 và hạng C; lưu lượng đào tạo ô tô: Trên 1000 học viên

- Số điện thoại: 0904 387 678

3. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương

- Địa chỉ: Đường An Định - phường Việt Hòa - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

          -  Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 và ô tô từ hạng B1 đến hạng E; lưu lượng đào tạo ô tô: 1000 học viên

- Số điện thoại: 0913 356 370

4. Trường Cao đẳng GTVT đường bộ

- Địa chỉ: Phường Cộng Hòa - thành phố Chí Linh - Hải Dương

          - Đào tạo lái xe ô tô từ hạng B1 đến hạng E, là Trung tâm sát hạch loại 1; lưu lượng đào tạo: 1000 học viên.

- Số điện thoại: 0904 091 962

5. Trung tâm Kỹ thuật -  tổng hợp - hướng nghiệp - dạy nghề Tư thục Kim Thành

- Địa chỉ: thôn Dưỡng Thái - xã Phúc Thành - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương

          -  Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 và ô tô từ hạng B1 đến hạng C, là Trung tâm sát hạch loại 2 sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, B1, B2 và hạng C; lưu lượng đào tạo ô tô: Trên 1000 học viên

- Số điện thoại: 0915 319 955

6. Công ty Cổ phần dạy nghề GTVT Hải Dương

          - Địa chỉ: Phố Đỗ Ngọc Du - phường Tân Bình - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

          -  Đào tạo lái xe mô tô hạng A1, là Trung tâm sát hạch loại 3 sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1.

- Số điện thoại: 0912 335 452

7. Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng

          - Địa chỉ: Phố Thái Học 3 - phường Sao Đỏ - thành phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

- Số điện thoại: 0913 358 277

 

Nguồn: Sở GTVT