Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023 / Thời gian 10:52

Nghiêm cấm giao xe cho học viên tự học mà không có giáo viên

29/10/2022 - 17864 Lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 95/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/10/2022 về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo thực hành lái xe. Ngày 10/10/2022, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã có Văn bản số 2014/SGTVT-P5 về việc thực hiện nội dung Văn bản số 95/CĐBVN-QLVT,PT&NL; trong đó yêu cầu:

1. Thanh tra Sở, phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác đào tạo lái xe trên các tuyến đường giao thông công cộng. Rà soát việc cấp phép tuyến đường tập lái cho các cơ sở đào tạo lái xe, đảm bảo tuyến đường tập lái phù hợp với các yêu cầu của nội dung đào tạo, giao thông thực tế trên tuyến, tránh xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông.

2. Các lực lượng chức năng của Sở phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và rà soát các sân tập lái tự phát, xử lý các trường hợp đào tạo thực hành lái xe sai quy định. Trường hợp người đào tạo không phải là giáo viên của cơ sở đào tạo, người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe cần báo với chính quyền địa phương, cơ quan công an để xử lý.

3. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin của cơ sở đào tạo để giám sát lộ trình đào tạo thực hành lái xe của giáo viên và các thông tin liên quan theo đúng kế hoạch giảng dạy.

4. Các cơ sở đào tạo phải tự kiểm tra tính chính xác thông tin về giáo viên, xe tập lái đã khai báo trên phần mềm quản lý đảm bảo đúng với giáo viên, xe tập lái được phân công. Nghiêm cấm các trường hợp chủ quan, giao phương tiện để học viên tự học mà không có giáo viên bảo trợ tay lái hoặc đào tạo trên các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định.