Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 13:04

1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Sở Giao thông vận tải Hải Dương thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị, gồm: cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn. Sở Giao thông vận tải Hải Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

2.1. Về kết cấu hạ tầng giao thông:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền;

b) Tổ chức quản lý, bảo trì bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền;

c) Thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn và duy trì tuổi thọ của công trình giao thông, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, các đường khác và công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;

e) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thỏa thuận hoặc thỏa thuận theo thẩm quyền về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền;

g) Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, nhà ga đường sắt đô thị, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền.

2.2. Về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải:

a) Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa, phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước; đăng ký, cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương hoặc được phân cấp theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa ở địa phương hoặc được phân cấp theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa ở địa phương hoặc được phân cấp theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2.3. Về vận tải:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

b) Tổ chức thực hiện việc quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quy định của pháp luật; cấp phép lưu hành cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp theo quy định;

c) Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt.

2.4. Về an toàn giao thông:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, xử lý tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an toàn giao thông trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

c) Thẩm định an toàn giao thông thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì hoặc phối hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương việc tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì hoặc phối hợp xử lý đột xuất điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra tải trọng xe trên hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền.

3. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

3.1. Các phòng, chuyên môn:

a) Văn phòng Sở: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Dương trong công tác nội vụ cơ quan; tổ chức, biên chế và quản lý công chức, viên chức, người lao động; công tác văn thư, lưu trữ;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Dương trong công tác xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch liên quan đến giao thông vận tải; công tác tài chính, kế toán;

c) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Dương trong công tác quản lý, khai thác và tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

d) Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Dương trong công tác quản lý chất lượng công trình giao thông và các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng; thẩm định an toàn giao thông;

đ) Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Dương trong công tác quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; công tác đăng ký, đăng kiểm; công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe;

e) Thanh tra Sở: Thực hiện chức năng thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông vận tải Hải Dương; giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3.2. Các đơn vị sự nghiệp:

a) Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Hải Dương: Giúp Sở Giao thông vận tải Hải Dương quản lý, triển khai các dự án, kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thuộc trách nhiệm quản lý của Sở hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải Hải Dương: Giúp Sở Giao thông vận tải Hải Dương trong việc tuần kiểm đường bộ, kiểm soát tải trong xe để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; giám sát hoạt động phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ thuộc chức năng quản lý của Sở.

 

Nguồn: Sở GTVT