Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024 / Thời gian 04:17
Ngành GTVT chuyển đổi số để người dân hưởng lợi hơn
Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực đột phá, phát triển kinh tế số ngang tầm quốc tế, khu vực
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số
Hải Dương phấn đấu cắt giảm, đơn giản hoá 100% số thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số
SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chính thức vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh Hải Dương
Bốn điểm mới trong bản cập nhật VNeID
Chuyển đổi số để tạo ra giá trị đột phá cho doanh nghiệp