Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024 / Thời gian 04:38
Đường dây nóng
 
I. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: 0220.383.9911; 0982.255.458; 0902.170.946
 
II. Phòng Cảnh sát giao thông: 069.2829.3030220.3852.365
 
III. Thanh tra giao thông (Sở GTVT): 0913.830.556