Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 04:15

Công bố quyết định điều động cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải

Ngày 05 Tháng 04 Năm 2023 - 383789 Lượt xem

     Ngày 31/3/2023, Sở GTVT tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về điều động cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở GTVT.

      Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị, công chức, viên chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị có cán bộ được điều động.

      Tại Hội nghị, Sở  GTVT công bố quyết định điều động có thời hạn đối với 06 cán bộ cấp phòng, ban, đơn vị thuộc Sở GTVT kể từ ngày 03/4/2023.

       Cụ thể, Giám đốc Sở GTVT điều động ông Phạm Thanh Hoàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, giữ chức Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

          Điều động ông Đào Quang Hiệp, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

Đồng chí Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở trao quyết định

          Điều động ông Nguyễn Đức Huấn, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông, giữ chức Giám đốc Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải.

          Điều động ông Vũ Xuân Dương, Giám đốc Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông.

          Đồng chí Vũ  Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở trao quyết định

          Điều động bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chánh văn phòng Sở, giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

          Điều động ông Vũ Văn Thăng, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Sở.     

          Đồng chí Bùi Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở trao quyết định

 

 

Hôm nay: 56438
Đã truy cập: 3624894