Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024 / Thời gian 03:30

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 23 Tháng 05 Năm 2023 - 278177 Lượt xem

Sáng ngày 19/5/2023, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII).Tới dựvà chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh; đồng chí Phùng Thị Phin - Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Vũ Văn Tùng, Bí thư Đảng uỷ- Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở, Trưởng các phòng, Ban, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị nghe đồng chí Vũ Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kết quả qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cho thấy: Nhận thức về giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành được nâng lên; việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị đã đi vào nền nếp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phòng, ban mình và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các công việc đột phá  được quan tâm thực hiện, góp phần khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tạo động lực để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp ủy, chi bộ cơ sở đã quan tâm biểu dương các cá nhân, tập thể là gương người tốt việc tốt thông qua “Sổ gương người tốt, việc tốt” tại các buổi sinh hoạt của chi bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là người đứng đầu đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì tổ chức; có phong cách lãnh đạo khoa học, sâu sát thực tiễn, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Để ghi nhận kết quả đạt được, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 01 cá nhân; Đảng uỷ Sở tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 01 cá nhânvề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm chú trọng thực hiện tốt trong thời gian tới làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo", hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực... Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tại Hội nghị, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ được nghe PGS - TS Nguyễn Minh Tuấn - Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề về “Tổ chức cơ sở Đảng”.

Cũng trong dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Đảng ủy Sở đã tổ chức đoàn cán bộ là đảng ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); thăm và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.