Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 04:56

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” tại tỉnh Hải Dương

Ngày 28 Tháng 07 Năm 2023 - 325613 Lượt xem

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương, Công văn số 1268/HĐ ngày 15/6/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” tại tỉnh Hải Dương; Công văn số 2610/CAT-PV01 ngày 19/7/2023 của Công an tỉnh về việc phối hợp triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” tại tỉnh Hải Dương; Sở Giao thông vận tải yêu cầu các Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy’’ bằng các hình thức sau: Thi trực tuyến tại địa chỉ http://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn, đường link, banner cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ http://sogtvt.haiduong.gov.vn hoặc thi viết (khuyến khích): Bài viết tay, đánh máy hoặc bằng ngôn ngữ dưới định dạng dễ tiếp cận dành cho người khiếm thị (gửi về: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, địa chỉ: Số 499 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).

2. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam. Trừ các cá nhân tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị thiết kế phần mềm website hoặc trực tiếp vận hành phục vụ Cuộc thi.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi:

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức 03 vòng thi trực tuyến trên website:

Vòng 1: Từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/8/2023;

Vòng 2: Từ 8h00 ngày 20/8/2023 đến 23h59 ngày 19/9/2023;

Vòng 3: Từ 8h00 ngày 20/9/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023.

4. Chi tiết về Thể lệ cuộc thi, cách thức thi; nội dung câu hỏi và cơ cấu điểm đối với hình thức thi viết; cách thức thi trực tuyến và phương pháp tính điểm thi trực tuyến; cơ cấu giải thưởng và cách xét giải, điều kiện trao giải được đăng tải chi tiết tại địa chỉ: http://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn.

 

Hôm nay: 56440
Đã truy cập: 3624896