Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 03:54

Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04 Tháng 01 Năm 2024 - 321635 Lượt xem

        Sáng ngày 27/12/2023, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban CHTW Đảng khóa XIII và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn - UV BCH ĐU Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, về phía Đảng ủy Sở có đồng chí Vũ Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở.

        Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban CHTW Đảng khóa XIII.

        Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn đánh giá cao sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ Sở GTVT trên tất cả các mặt từ triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đoàn thể, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, Đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế; thường xuyên nắm bắt tư tưởng đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết; tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, Kế hoạch, kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các văn bản cấp trên để triển khai đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm trong tình hình mới; tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin…Thường xuyên quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

       Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, đồng chí Vũ Văn Tùng - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để hoàn thiện bổ sung vào báo cáo. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cũng đánh giá và khẳng định: Tập thể Đảng bộ Sở luôn phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhờ đó, Đảng bộ Sở đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở, cấp ủy các chi bộ, Lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, gương mẫu thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực hơn nữa để xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị đề ra.

     Nhân dịp này, Đảng bộ Sở đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 tuổi đảng cho 04 đảng viên: đồng chí Đào Quang Hiệp - ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Phạm Thanh Hoàn - ĐUV, bí thư Chi bộ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Đảng viên - UV UBKT Đảng ủy; đồng chí Hồ Đức Phúc - Đảng viên Chi bộ Văn phòng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và đồng chí Vũ Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

      Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở trao tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

 

                  

 

Hôm nay: 56438
Đã truy cập: 3624894