Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 02:49

Phòng Kế hoạch - Tài chính

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
1 Đào Quang Hiệp Trưởng phòng 3852 352 0982 095 866 daoquanghiep@haiduong.gov.vn
2 Đào Thị Hoàn Phó Trưởng phòng 3831 457 0834 853 567 daothihoan040184@gmail.com
3 Phạm Thị Hải Hà Chuyên viên 0989 795 557 phamhaihagthd@gmail.com
4 Nguyễn Thanh Xuân Chuyên viên 0986 915 988 xuangthd@gmail.com
5 Lê Huy Cường Chuyên viên 0904 576 866  lecuong138@gmail.com
6 Nguyễn Văn Toàn Chuyên viên 3831457 0936 154 893 nguyenvantoan1993@haiduong.gov.vn
Hôm nay: 56383
Đã truy cập: 3624839