Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 04:25

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
phongqlptnl.sgtvthd@gmail.com
1 Lê Đình Biên Trưởng phòng 3851 719 0975 565 719 ledinhbien@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thúy Phó Trưởng phòng 3857516 077 831 9768 thuysgtvthd@gmail.com
3 Vũ Sử Vang Chuyên viên 3851 719  0948 659 505 vusuvang1111@yahoo.com
4 Đỗ Huy Hùng Chuyên viên 3851 719 0979 388 780 dohuyhunggtvthd@gmail.com
5 Nguyễn Văn Đắc Chuyên viên 3851 719 0933 976 999 docdachaiduong@gmail.com
Hôm nay: 56438
Đã truy cập: 3624894