Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024 / Thời gian 01:48
KẾT QUẢ CUỘC THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH CẦU BÙI THỊ XUÂN- THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Hội nghị phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công
Những quy định mới về đường thuỷ nội địa

Ngày 28/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Hội nghị triển khai các quy định về hoạt động vận tải hàng hóa

Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị triển khai các quy định liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa và ký cam kết không vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Tăng cường công tác phối hợp kiểm soát tải trọng phương tiện trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện

Thực hiện cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện.

Kiểm tra việc lắp đặt Camera trên các phương tiện kinh doanh vận tải

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lắp đặt, quản lý và sử dụng camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.