Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024 / Thời gian 04:28

Hội nghị phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công

Ngày 26 Tháng 03 Năm 2023 - 217536 Lượt xem

      Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông đang triển khai trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 18/3/2023 Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá việc phối hợp thời gian qua và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Ban; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và chuyên viên có liên quan của hai đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải và đồng chí Nguyễn Hoài Long - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh ghi nhận những kết quả trong công tác phối hợp thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn qua.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu  các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp, triển khai các dự án ở từng giai đoạn (lập, trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; phối hợp trong quản lý mặt bằng trong quá trình thi công; các công tác thẩm tra an toàn giao thông, kiểm tra công tác nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng…); đồng thời đề xuất các nội dung cần tăng cường phối hợp trong kiểm soát chất lượng xây dựng công trình giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; kiểm soát phương tiện, không để phương tiện cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ ra vào công trường; quản lý an toàn thi công xây dựng đảm bảo “an toàn, tính mạng con người là trên hết”.

Kết luận tại Hội nghị, Lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho từng phòng ban đơn vị thực hiện triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả trên cơ sở các quy định hiện hành; giải quyết công việc trên tinh thần “Việc là việc chung, vì mục tiêu chung là sự phát triển của tỉnh”./.