Ngày 10 Tháng 12 Năm 2023 / Thời gian 14:42

Hội nghị triển khai các quy định về hoạt động vận tải hàng hóa

11/9/2022 - 75948 Lượt xem
Tham gia Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở; cán bộ, công chức phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Thanh tra Sở, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một số nội dung quy định liên quan đến kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đã và sắp có hiệu lực thi hành trong thời gian tới như: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và các văn bản liên quan đến kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô...
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở quán triệt, chỉ đạo tới các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, thường xuyên nắm bắt, cập nhật các nội dung, quy định trong kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong hoạt động vận tải, chấp hành hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng thực thi công vụ của Sở tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp vận tải, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, nắm bắt, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn, đặc biệt là tập trung xử lý các vi phạm liên quan đến kiểm soát tải trọng xe, vi phạm chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng xe theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, theo quy định của pháp luật.
 
Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị kinh doanh vận tải tham dự đều nhất trí các nội dung được triển khai và tham gia ký Bản Cam kết không vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải./.
Nguồn: http://sogtvt.haiduong.gov.vn/