Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 04:24
Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Sở Giao thông vận tải và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường phối hợp quản lý xe ô tô vận tải khách du lịch và hoạt động du lịch
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 01/11/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 31/10/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 15/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 14/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 11/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 10/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 09/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 08/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 07/8/2023
Hôm nay: 56438
Đã truy cập: 3624894