Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 04:51

Kiểm tra hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày 21 Tháng 11 Năm 2022 - 39224 Lượt xem

 

Thực hiện Kế hoạch số 2209/KH-SGTVT-P5 ngày 02/11/2022 của Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn trên địa bàn tỉnh; Đoàn kiểm tra của Sở gồm các cán bộ thuộc Thanh tra Sở, phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Trung tâm Điều hành và giám sát Giao thông vận tải, trưng dụng Đăng kiểm viên bậc cao của một số Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới tại 06 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương; thời gian kiểm tra từ ngày 08/11 - 14/12/2022.

Hoạt động kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải đối với các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Kịp thời phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý những vi phạm (nếu có) trong công tác này; đồng thời phát huy những điểm tích cực đã đạt được; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý, lề lối làm việc chưa phù hợp. Qua hoạt động kiểm tra không ngừng nâng cao ý thức, việc chấp hành chủ trương, quy định của nhà nước trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

 

Hôm nay: 56440
Đã truy cập: 3624896