Ngày 10 Tháng 12 Năm 2023 / Thời gian 14:04
Điều chỉnh giờ xuất bến tuyến vận tải hành khách cố định Hải Dương – Vũng Tàu
Thay xe khai thác tuyến VTHK cố định Hải Dương (Bến xe Hải Tân) - Bình Phước (Bến xe Thị xã Phước Long)
Thông báo về việc mức phí nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe ô tô theo hình thức trực tuyến
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 12/2023
Quyết định số 347/QĐ-SGTVT-P5 ngày 07 tháng 6 năm 2022 Về việc công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thông báo Nghị quyết Đảng uỷ tháng 11 năm 2023
Về việc yêu cầu đưa xe vào hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 11/2023
Quyết định về việc thu hồi Giấy phép và Phù hiệu kinh doanh vận tả
Thông báo Nghị quyết Đảng uỷ tháng 10 năm 2023
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 10/2023