Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 04:44

Thông báo Xét tuyển viên chức tại Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Dương

Ngày 20 Tháng 10 Năm 2022 - 127890 Lượt xem
Thực hiện Thông báo số 865/TB-SNV ngày 10/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT Hải Dương năm 2022; Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải Hải Dương thông báo xét tuyển viên chức tại đơn vị, như sau: 
1. Số lượng người làm việc và vị trí việc làm cần xét tuyển:
- Số lượng: 02 người.
- Vị trí việc làm xét tuyển: Tuần kiểm viên đường bộ.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và các điều kiện phù hợp với vị trí việc làm cần xét tuyển viên chức Tuần kiểm viên đường bộ, cụ thể:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Giao thông vận tải, kỹ thuật, kinh tế, luật.
- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt hoặc tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ
2.2. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự xét tuyển viên chức
- Những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên như trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
3. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
3.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo xét tuyển công khai trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương (từ ngày 19 tháng 10 năm 2022 đến ngày 17 tháng 11 năm 2022), trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải.
3.2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển nộp Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải Hải Dương (Địa chỉ: Số 79 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trong giờ hành chính các ngày làm việc hoặc gửi theo đường bưu chính.
3.3. Số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 0989245548;
3.4. Hình thức và nội dung xét tuyển:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự xét tuyển tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;
Vòng 2: Phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành.
3.5. Địa điểm và thời gian xét tuyển: Dự kiến xét tuyển trong tháng 11/2022 (thời gian cụ thể hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn, Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải sẽ thông báo sau đến người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển).
3.6. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)/01 người dự tuyển.
 

Hôm nay: 56439
Đã truy cập: 3624895