Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 04:41

Phối hợp tuyên truyền, tập huấn công tác bảo đảm trật tự ATGT; quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và an toàn vệ sinh lao động trong thi công công trình tại huyện Nam Sách

Ngày 07 Tháng 06 Năm 2023 - 168343 Lượt xem

Ngày 31/5/2023, Sở Giao thông vận tải phối hợp Ban An toàn giao thông huyện Nam Sách tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm trật tự ATGT; quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và an toàn vệ sinh lao động trong thi công công trình trên địa bàn huyện.

Tham gia Hội nghị tập huấn có đại diện Lãnh đạo UBND huyện và Ban An toàn giao thông huyện Nam Sách, đại diện Lãnh đạo, Báo cáo viên của Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Lãnh đạo và Báo cáo viên của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương; cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Nam Sách; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách giao thông, xây dựng của UBND các xã, phường, thị trấn; các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, khu dân cư, đại diện công an viên các thôn, khu dân cư của UBND các xã, phường, thị trấn và các Nhà thầu thi công các công trình giao thông, xây dựng trên địa bàn huyện Nam Sách.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn quản lý; phổ biến một số nội dung trọng tâm chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự ATGT theo Chỉ thị số10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan. Bên cạnh đó, Báo cáo viên của Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Nam Sách cũng thực hiện tuyên truyền một số quy định của Luật Giao thông đường bộ, hệ thống biển báo hiệu đường bộ... Báo cáo viên của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương tuyên truyền một số nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong thi công công trình.

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến pháp luật, tuyên truyền, tập huấn công tác bảo đảm trật tự ATGT; quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và an toàn vệ sinh lao động trong thi công công trình trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn huyện Nam Sách nói riêng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác về lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT, kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnhtheo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

 

Hôm nay: 56439
Đã truy cập: 3624895